free site design templates

CHRZEST

Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy świętej w każdą trzecią niedzielę o godzinie 10.00.

Chrzestni muszą być wierzącymi oraz praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do sakramentu pokuty oraz Komunii św. Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że może być chrzestnym.

Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych (zaświadczenie że mogą być chrzestnymi).

Zapisywać dzieci do chrztu mają obowiązek oboje rodzice, albo jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka).

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata. Na szacie powinno się wyszyć imię dziecka i datę Chrztu św.

Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych oraz błogosławionych Kościoła

BIERZMOWANIE

Sakrament Bierzmowania jest zwykle udzielany w naszej parafii młodzieży z klasy VIII szkoły podstawowej, po uprzednim przygotowaniu, które trwa od klasy VII szkoły podstawowej. Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu przypada na okres klasy VIII klasy szkoły podstawowej.
Z uzasadnionych przyczyn katecheta może nie dopuścić kandydata do Sakramentu Bierzmowania, lub odłożyć Bierzmowanie na czas późniejszy. 

EUCHARYSTIA

Z sakramentu Eucharystii można skorzystać podczas każdej Mszy Świętej sprawowanej w parafii, szczegóły w zakładce Nabożeństwa.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi oraz przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w klasie II Szkoły Podstawowej. Szczegółowych informacji udziela ksiądz katecheta uczący w danej szkole

POKUTA

Z sakramentu pokuty można skorzystać przed nabożeństwami.
W nagłych wypadkach w Bazylice św. Mikołaja w Bochni jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty zawsze
(tzw. spowiedź ciągła)
(dzwonek na plebanię lub tel. 146123417) 

NAMASZCZENIE CHORYCH

ego Sakramentu udzielamy podczas Nabożeństw dla chorych.

Kapłan odwiedza również chorych w domach.

Na przyjście kapłana prosimy przygotować: biały obrus, postawić krzyż na stole, wodę święconą oraz zapalić świece.

Do chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci udajemy się o każdej porze.

Według przepisów prawa kanonicznego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać. Tzn. jeśli ktoś codziennie uczęszcza do kościoła, nie powinien przyjmować tego Sakramentu na Nabożeństwach dla chorych! Serdecznie prosimy, aby wszystkich chorych zgłaszać w zapowiedzianych dniach. Będzie nam wtedy łatwiej zaplanować dojazd do chorych. Prosimy także, aby chorym umożliwić przybycie do kościoła.

POGRZEB

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść ze sobą akt zgonu zmarłego z USC.

Nasz udział w pogrzebie niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne. Dlatego podczas konduktu żałobnego starajmy się modlić oraz śpiewać, a nie tylko być widzami. Nie rozmawiajmy w czasie prowadzenia ciała do kościoła, jak również w czasie odprowadzania na cmentarz.

Rodzina zmarłego niech przystąpi przed pogrzebem do Spowiedzi św. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan - szczególnie dla tych którzy przyjeżdżają z daleka.

Zamawiając nekrolog zmarłego w Zakładzie Pogrzebowym prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza, jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych zmarłego.

Starajmy się wszyscy na pogrzebie przystąpić do Komunii św. oraz ofiarować Ją za zmarłego.

Wielu z Was, (a przyjmuje się ten zwyczaj coraz powszechniej) zamawia Msze święte za zmarłych. To piękny gest pamięci i pomocy zmarłym. 

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.

Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.

Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty konieczne do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest również zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.

Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.

Przyjęcia weselne starajmy się urządzać raczej skromnie. W końcu nie to jest najważniejsze.
Małżonkom, którzy urządzają wesele bez alkoholu ks. Biskup udziela specjalnego błogosławieństwa.

Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć je w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

I. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:
(Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu):

1. Dowody osobiste

2. Świadectwa chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią)

3. Rok I Komunii Św.

4. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej

5. Świadectwo z ostatniej klasy Gimnazjum

6. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej

7. Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

II. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:
(Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu):

1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

2. potwierdzenie spotkania w Poradni Rodzinnej

3. potwierdzenie udziału w Dniu Skupienia

4. Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze)

5. Nazwiska świadków i dokładne adresy

6. Kartki od Spowiedzi - w dniu ślubu

III. Poradnia Rodzinna dla Narzeczonych, dzień skupienia dla narzeczonych, spotkania w poradni rodzinnej.

KAPŁAŃSTWO


"Jeśli kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje"

Jeżeli w swym sercu słyszysz głos Bożego powołania...

Jeżeli chcesz poświęcić swoje życie, aby służyć Kościołowi, głosząc Dobrą Nowinę w naszej diecezji i na całym świecie...

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z Twoim Księdzem Katechetą lub Księdzem Proboszczem!. 

© Parafia Muchówka 2014 - 2020