portfolio site templates
Od lewej: Peter Żaoludek, Konrad Sanecki, Alojzy Gabaj, ks. Paweł Bartula, Nitra 2001

18.08.2019
Mało znane fakty z życia Ks.Proboszcza 

Ks. Proboszcz Paweł Bartula zapraszał dzisiaj na wyjazd w ostatnią sobotę sierpnia tj. 30.08 do Doliny Chochołowskiej na górę Grześ, gdzie o g. 12:00 będzie odprawiał Mszę św. dla Polaków i Słowaków. w miejscu przerzutu materiałów religijnych z Polski do Czechosłowacji w czasach komunizmu.
Zapewne większość z nas nie wie dlaczego właśnie ks. Paweł będzie odprawiał tą Mszę Św.  
W artykule Alicji Grzesik: "Błogosławiony przemyt" można znaleźć kilka informacji na ten temat. Fragment artykułu jest dostepny >>TUTAJ<< 
zachęcam do lektury. (A)

Aktualności

15.08.2019
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach, wzmiankach i śladach.

Aktualności

20.06.2019
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2019

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24). 

Aktualności

1.06.2019
Synodalne rozważania na temat: "NIEDZIELA GŁÓWNYM WYDARZENIEM EWANGELIZACYJNYM W PARAFII"

Ubiegłoroczne badanie praktyk niedzielnych Polaków (tzw. liczenie wiernych) przeprowadzone w trzecią niedzielę października wykazało, iż na Mszę św. do kościołów i kaplic w naszej diecezji udało się nieco ponad 600 tyś. wiernych. Stanowi to 71,8% spośród osób zobowiązanych do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
... czytaj dalej